Editörden

  • Kontrol sizde…

    2016 yılının ilk sayısıyla karşınızdayız. Soğukların halen etkisini sürdürmeye devam ettiği şu günlerde, enfeksiyonlara karşı korunmak için uzmanların ilk sıralara koydukları dikkat edilmesi gereken noktalar...

  • Kasımda her yer mavi

    İlk sayımıza gösterdiğiniz ilgi ve bizlere ilettiğiniz değerli görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu sayımızda da yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz konularımızla birlikteyiz. Daha çok yetişkin...

  • İlk sayı, ilk heyecan

    Halk arasında “şeker hastalığı” olarak ifade edilen diyabetteki hızlı artış ve ülkemizde bu konudaki düzenli ve ihtiyaca yönelik yayın çeşitlerinin yetersizliği Amerikan Meredith Medya Grubu’na...